Showing posts with label Sách Hay. Show all posts
Showing posts with label Sách Hay. Show all posts

Friday, July 24, 2015

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Trách Nhiệm

TÍN NHIỆM
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Trách Nhiệm

Ai cũng có lòng tự tôn và danh dự. Khi nhận được sự tôn trọng của mọi người và xã hội, chúng ta sẽ có cảm giác gọi là lực hướng tâm, sẵn sàng hợp tác với mọi người và xã hội.

Người lãnh đạo phải là người đi đầu trong việc tôn trọng người khác mới làm cho nội bộ cơ quan cảm nhận được người khác tôn trọng mình, từ đó khiến cho mọi người đều hoà thuận vui vẻ với nhau, đồng tâm hiệp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Monday, July 20, 2015

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Phê Bình

PHÊ BÌNH
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Phê Bình

Khi nhân viên phạm lỗi, người lãnh đạo xem xét thấy cần thiết phải phê bình thì có hai nguyên tắc trước hết cần nhớ tới khi phê bình:

1. Hiểu rõ sự việc.
2. Việc phê bình là nhằm vào hành vi sai trái của nhân viên chứ không phải là bản thân của nhân viên.

Ai cũng biết muốn thay đổi tính cách của một người là vô cùng khó khăn. Nếu quy kết biểu hiện trong công việc của nhân viên thành tính cách của anh ta thì cả hai bên sẽ rơi vào bế tắc.
Chỉ cần biết được hành vi nào cần thay đổi và lý do để thay đổi hành vi đó, thì chúng ta đều có thể thay đổi được hành vi của mình.

Sunday, July 19, 2015

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Nhân Hòa


NHÂN HOÀ
Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị - Nhân Hòa
Có “nhân hoà” thì sự nghiệp mới có thể hưng thịnh. Chữ “nhân” ở đây muốn giáo dục cho mọi người phải hỗ trợ cho nhau và sống hoà thuận.
Nơi nào có loài người sinh sống chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột, mâu thuẫn. Là lãnh đạo, bạn phải coi việc giải quyết ổn thoả mâu thuẫn giữa các cấp dưới là một công vệc quan trọng.

Saturday, September 13, 2014

Biện chứng pháp – GS Trần Văn Giàu

------------------------------   Hot!
Biện chứng pháp – GS Trần Văn Giàu

Tương quan giữa cá thể và tổng quát là thế.

Sự quan trọng của tương quan ấy về mặt phương pháp là thế.

Người ta thường nói rằng tổng hợp là một cách trình bày kết quả của phân tích. Nói như thế chỉ đúng có một phần mà thôi. Bởi vì, tổng hợp vừa là trình bày gọn kết quả của phân tích, vừa là tinh thần của sự phân tích. Tổng hợp là tư tưởng chỉ đạo cho sự phân tích để cho khi phân tích, tuy các bộ phận được xem xét riêng ra mà vẫn liền nhau để giữ cái toàn thể trong lúc chia phân, giữ cái vận động trong khi tạm ngừng, giữ cái sống trong cái chết.

The most valuable asset you can possess is a positive attitude about life

---"--I CAN DO IT --"---

"DE + KHO = LAM DUOC"